fbpx

Blærekreftrisiko koblet til genetiske endringer i RGS-gener

En ny studie har vist at genetiske endringer i en bestemt signalvei i cellene er knyttet til risiko for å utvikle blærekreft, få tilbakefall, utvikle sykdomsprogresjon (altså forverring av sykdommen), og pasientens overlevelse. Artikkelen er publisert i Cancer, tidsskriftet til the American Cancer Society. Funnene kan bidra til å forbedre blærekreft-screening og -behandling.

Denne tegningen viser hvordan RGS-enheten fungerer som vippebryter mellom fritt G-protein og bundet G-protein. Denne vekslingen inngår i en signalsekvens innover i cellen.
Denne tegningen viser hvordan RGS-enheten fungerer som vippebryter mellom fritt G-protein og bundet G-protein. Denne vekslingen inngår i en signalsekvens innover i cellen, uten av vi sier så mye mer om det her. For de som vil vite mer: http://sambomed.co.kr/renewal/bbs/board.php?bo_table=products&wr_id=166&sca=BellBrook+Labs

Endringer i «Regulatorer av G-protein-signalveien» (RGS), en cellulær signalvei som er viktig for en rekke cellulære prosesser, har vært innblandet i en rekke kreftformer. Eugene Lee, lege ved MD Anderson Cancer Center i Houston, og hans kolleger har forsøkt å finne ut hvilken rolle RGS-endringer spiller for utvikling og progresjon av blærekreft. Forskerne jobbet sammen med Dr. Xifeng Wu Epidemiology Lab. De studerte 803 pasienter med ikke-muskelinvasiv eller muskelinvasiv blærekreft, og 803 friske personer.

-Forskerne så først og fremst på såkalte SNPs, flertallsformen av «Single Nucleotide Polymorphism» eller på norsk: enkeltnukleotidpolymorfier, en «posisjonsbestemt enbasevariasjon i arvestoffet» (DNA) som det står i Wikipedia – altså stavefeil som bare omfatter enkeltstående bokstaver i genkoden.

Etter å ha vurdert 95 enkelt-nukleotidendringer i 17 RGS-gener, identifiserte forskerne flere som viste en statistisk sammenheng med samlet risiko for utvikling av blærekreft. Den sterkeste assosiasjonen ble sett med “rs10759”-varianten (sorry, men det blir for komplisert å kalle dem Hans og Rolf, derfor rs10759) på RGS4-genet: Det var knyttet til en 0,77 ganger redusert risiko for utvikling av blærekreft. Hurra!

Dr. Lee og hans team avdekket også at hos pasienter med ikke-muskelinvasiv blærekreft ble 11 varianter knyttet til tilbakefall og 13 varianter koblet med progresjon (det vil vi ikke ha). 10 var assosiert med tidligere død hos pasienter med muskelinvasiv blærekreft. Her var rs2344673 den viktigste, med en gjennomsnittlig overlevelse på 13,3 måneder hos pasienter med den varianten sammenlignet med 81,9 måneder hos pasienter uten. Uff da.

Forskerne fant at med et økende antall ugunstige varianter, økte risikoen for utvikling av blærekreft.

“Screening for blærekreft har vist seg å være vanskelig på befolkningsnivå, og vårt arbeid kan være et første skritt i å identifisere molekylære markører for genetisk baserte screening-tester. Dette vil bidra til å gjenkjenne spesifikke befolkningsgrupper som har økt risiko ut over de eksisterende kjente risikofaktorene som røyking og kjemisk eksponering”, sa dr. Lee.

I dagens æra av skreddersydd behandling kan en persons gensekvens gi verdifull informasjon om screening, behandling og overvåking. “Vår studie gir en første indikasjon på hvordan vi kan bruke en pasients genetiske oppsett for å identifisere personer som har risiko for å utvikle blærekreft. Videre kan vi identifisere pasienter som allerede har fått diagnosen blærekreft og som har økt risiko for forverring av sykdommen eller for å dø av sykdommen sin”, sier dr. Lee. “Målet er å finne flest mulig genetiske forandringer som forårsaker risiko, og sette sammen et panel av markører som kan medvirke til diagnostisering, behandling og oppfølging.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.