fbpx

Det hjelper å snakke om det

Kreftregisteret gir hvert år ut en rapport om hvordan kreftsykdommene utvikler seg i Norge: Hvor mange som får hvilken type kreft, i hvilket fylke, hvor mange som dør, osv.Rapporten viser hvert år en grafisk oversikt over hvordan hyppigheten av de vanligste kreftformene utvikler seg over tid, altså hvor mange som er blitt diagnostisert med den aktuelle kreftformen de siste årene.

De siste årene har blærekreft falt ut av disse oversiktene.

Men nå i årets rapport er den kommet inn igjen! Det betyr at NOEN har brydd seg. Herlig!

Merk at blærekreft bare vises på oversikten for menn (males). Det betyr ikke at det bare er menn som får den, men forholdstallet mellom menn:kvinner er ca. 5:2. Blærekreft er derfor ikke blant de 10 hyppigste kreftformene blant kvinner sett under ett (som er de tallene grafen bygger på), men dukker opp som den 8. vanligste blant kvinner eldre enn 70 år.

 Incidence rate = antall nye tilfeller som er blitt diagnostisert den perioden. Tallet (raten) er beregnet som andel av populasjonen, altså antall tilfeller pr. 100 000 personer (i dette tilfellet: norske menn). Les mer om dette på s. 15 i rapporten.

Kilde: Cancer in Norway 2009. Special issue: Cancer screening in Norway (Haldorsen T., ed) Oslo: Cancer Registry ofNorway, 2011, s. 27
Lenke: http://www.kreftregisteret.no/Global/Cancer%20in%20Norway/2009/Cancer_in_Norway_2009_trykkversjonen_for_web.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.