fbpx

Humor i kreftbehandlingen

Å inspirere til livsglede og livslyst var et verdig mål for møtet på Ahus (Akershus Universitetssykehus) den 5. juni. Dagens agenda var -intet mindre- LIVET.

Jeg syntes møtet var helt fenomenalt, og jeg håper de andre også syntes det samme. Jeg vil i stikkordsform referere noen av de momentene som kom fram.

Hvordan ta vare på det friske når man er syk? Selv om man har kreft i for eksempel blæra er jo hodet og resten av kroppen frisk.

Når sykdom rammer, er tap av latteren en like stor trussel som selve sykdommen. Denne kunnskapen stammer fra forskning på syke barn, men gjelder aldeles sikkert også voksne.

Begrepet latterterapi ble innført av Norman Cousins i 1964.

Hvis negative følelser kan gjøre oss syke, må positive følelser kunne gjøre oss friske -eller iallfall øke livskvaliteten.

Sykehus er ikke noe passende sted for alvorlig syke mennesker.

Latteren oppløser spenninger, gir velvære, man føler seg verdsatt, det er smittsomt, det er et eget språk, det renser hodet for bekymringer, klarner hjernen og er en overlevelsesmekanisme.

Hva er morsomt:
1. Overraskelse/brudd på forventning
2. Ordspill
3. Kontraster/paradokser
4. Over- og underdrivelser
5. Perspektivendring

Av og til gjelder dette:  Humor = tragedie + avstand
Avstanden er helt nødvendig.

Positiv humor: ler MED
Negativ humor: ler AV
Negativ humor vil vi ikke ha. Men vi kan i noen tilfeller ha nytte av positiv erting.

Deretter fortsatte møtet med presentasjon av palliativt team ved Ahus eksemplifisert med en sterk historie om en ung pasient, bakgrunnen for møtet, en leges framstilling av hvordan kreftprosessen oppleves for pasient og pårørende (med poengtering av at pårørende ofte har det minst like vanskelig som pasienten), og ytterligere en historie om hvordan døden kan lære oss å danse i regnet.

Vi fikk se et videoopptak av Knut Femris, initiativtakeren til Najonalforeningen for Lindrende Humor og til møtet. Han var riktignok tilstede, men for syk til å holde foredraget selv. Vi fikk humor i alvoret og alvoret i humoren. Og til slutt et godt råd til  alvorlig syke mennesker som sliter med å finne gleden: spør deg selv om hva du gledet deg over før du ble syk.

Det tas sikte på å holde et par slike inspirasjonsmøter i året framover. De som vil bidra organisatorisk, kan ta kontakt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.