fbpx

blod i urinen

Uformelt treff på Hamar tirsdag 7. mars 2023

Blærekreft Norge inviterer til uformelt treff med tema Infeksjoner og blærekreft   For blærekreftpasienter er infeksjoner en problemstilling som dukker opp i ulike situasjoner og sammenhenger. Symptomer på blærekreft og symptomer på en urinveisinfeksjon kan noen ganger ligne på hverandre og gjøre at fastlegen velger feil strategi. Dette kan i verste fall føre til at

Uformelt treff på Hamar tirsdag 7. mars 2023 Read More »

Nesten alle blærekreftpasientene hadde risikofaktorer

Nittisju prosent – 97% – av de blærekreftpasientene som responderte på Blærekreft Norges spørreundersøkelse, rapporterte en eller flere av følgende risikofaktorer: Legg til “tilbakevendende urinveisinfeksjon” som det ikke ble spurt om i denne undersøkelsen, så har du et godt sett av risikofaktorer å ta hensyn til når du skal vurdere egen eller andres risiko for

Nesten alle blærekreftpasientene hadde risikofaktorer Read More »

Bare hver tredje blærekreftpasient har kort forløp fra symptom til diagnose

I sin spørreundersøkelse avdekket Blærekreft Norge at kun 1 av 3 blærekreftpasienter hadde brukt mindre enn 1 mnd. fra symptom(er) på at noe var galt hadde manifestert seg og til de oppsøkte lege for å få dette avklart, og så at de derfra ble sendt videre til urolog innen 1 mnd. To måneder fra symptomdebut

Bare hver tredje blærekreftpasient har kort forløp fra symptom til diagnose Read More »

Bare 55% av pasientene gikk tidlig til lege

Bare 55% av pasientene hadde oppsøkt fastlegen innen en måned etter at de oppdaget symptomer som i ettertid viste seg å skyldes blærekreft, viste vår spørreundersøkelse. Nesten halvparten av pasientene hadde altså ventet lenger enn det. Kan det skyldes at de ikke var bevisst på at symptomene kunne skyldes kreft i blæra? Vi har tidligere

Bare 55% av pasientene gikk tidlig til lege Read More »

1 av 3 blærekreftpasienter ble tiltenkt urinveisinfeksjon hos fastlegen

Diagnostikk av blærekreft er en ganske enkel affære når man har rett utstyr, undersøkelsesmulighet og kompetanse. Det har urologene. Gullstandarden for diagnostikk av blærekreft er innvendig inspeksjon av blæra med en sonde hvor det sitter en lite kamera i tuppen, hvor man kan se om det finnes svulster i slimhinna. Undersøkelsen kalles cystoskopi. Når fastlegen

1 av 3 blærekreftpasienter ble tiltenkt urinveisinfeksjon hos fastlegen Read More »

8 av 10 blærekreftpasienter hadde hatt synlig blod i urinen

Blant de som har fått diagnosen blærekreft har 8 av 10 hatt synlig blod i urinen (på doktorsk kalles det “makrohematuri”). Tallet kom frem i vår spørreundersøkelse, men det bekreftes også av internasjonal forskning. Det gjør synlig blod i urinen til et symptom som skal vekke “begrunnet mistanke om blærekreft” hos fastlegen og utløse henvisning

8 av 10 blærekreftpasienter hadde hatt synlig blod i urinen Read More »

Nær halvparten feildiagnostisert hos fastlegen

Resultater fra vår interne spørreundersøkelse våren 2021 Innledning Våren 2021 ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge pasientenes egne opplevelser med diagnostikken av sin blærekreftsykdom samt mulige risikofaktorer. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført våren 2015, samme år som blærekreftpasientenes daværende organisasjon hadde “Diagnostikk” som tema for sitt arbeidsår. Kartlegging av hvordan feltet utvikler seg over

Nær halvparten feildiagnostisert hos fastlegen Read More »