fbpx

eldre

Blærekreft hos eldre

SIOG, den franske forkortelsen for International Society of Geriatric Oncology, altså verdens mest kompetente forsamling av fagfolk innen kreftbehandling av eldre, har nylig kommet med retningslinjer for behandling av blærekreft hos eldre mennesker. Som de sier i en pressemelding om dette: “Median alder ved diagnostikk av blærekreft (BC) er høyere enn for andre betydelige kreftformer.” […]

Blærekreft hos eldre Read More »

Får eldre pasienter den behandlingen de skal ha?

Endelig en artikkel hvor det er blærekreftpasientene som har stått i fokus, men hvor kunnskapen kanskje kan være anvendelig for andre krefttyper også. Vanligvis er det motsatt. I Sheffield har man gått gjennom 3300 journaler og funnet ut at jo eldre pasientene ble, jo mindre sjanse var det for at pasienten fikk kurativ behandling, altså operasjon eller

Får eldre pasienter den behandlingen de skal ha? Read More »