Nesten alle blærekreftpasientene hadde risikofaktorer

Nittisju prosent – 97% – av de blærekreftpasientene som responderte på Blærekreft Norges spørreundersøkelse, rapporterte en eller flere av følgende risikofaktorer: Legg til “tilbakevendende urinveisinfeksjon” som det ikke ble spurt om i denne undersøkelsen, så har du et godt sett av risikofaktorer å ta hensyn til når du skal vurdere egen eller andres risiko for […]

Nesten alle blærekreftpasientene hadde risikofaktorer Read More »