Tarmblærer og infeksjoner

“Hvordan har du det?” skal angi grensa for når man skal behandle infeksjoner i tarmblærer og når man skal la være. Når man må fjerne urinblæra på grunn av kreft må den erstattes av noe annet, enten en pose på magen eller et indre reservoar for urinen. Dette reservoaret blir som oftest laget av pasientens […]

Tarmblærer og infeksjoner Read More »