Kan blærekreftpasienter ha glede av prostatakreftmedisin?

Har du mye CD24-protein? Menn med blærekreft og høy ekspresjon (altså store mengder) av dette bestemte proteinet viste kortere tid fra de var operert og tumor-fri, til de igjen utviklet en ny tumor. Altså, kreften kom tilbake fortere hos dem enn hos de som hadde lite CD24. Ikke bra. På engelsk kalles dette tidsintervallet  ”disease […]

Kan blærekreftpasienter ha glede av prostatakreftmedisin? Read More »