fbpx

Tranebærjuice hindrer ikke urinveisinfeksjon

TranebærSverger du til tranebærjuice eller tørkede tranebær som middel mot urinveisinfeksjoner? Bare fortsett å drikke eller spise disse gode bærene, du (hvis du liker dem). Men ikke vær altfor sikker på at de gjør mer nytte enn andre bær.

En metaanalyse, dvs. en systematisk gjennomgang av foreliggende forskning på området, ble publisert for noen måneder siden i Cochrane Review. Dette er den tredje oppdateringen av en tidligere Cochrane-oversikt om samme tema først publisert i 1998, og deretter oppdatert i 2004 og 2008. Denne gang ble 14 nye studier lagt til.

Fordi graden av forebygging (altså nytteeffekten) er liten, kan tranebærjuice i øyeblikket ikke anbefales for å forebygge urinveisinfeksjoner (UVI), var konklusjonen.

“Nå som vi har oppdatert vår metaanalyse med flere studier, tyder resultatene på at tranebærjuice er enda mindre effektiv til å forebygge UVI enn det som ble vist i den forrige oppdateringen”, sa hovedforfatter Ruth G. Jepson, PhD, fra Institutt for sykepleievitenskap og jordmorutdanning, University of Stirling i Storbritannia, i en pressemelding.

Fordi bruken av tranebær for å forebygge og behandle UVI har vært utbredt i flere tiår, var målet for denne oversiktsartikkelen å bestemme effekten av tranebærproduktene.

Etterforskerne søkte i MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials, og elektroniske kilder fram til juli 2012, samt bibliografier hentet fra studier og vurderinger. I tillegg rådførte de seg med selskapene som markedsfører tranebærprodukter.

Inklusjonskriteriene var randomiserte kontrollerte studier (RCT) eller kvasi-randomiserte kontrollerte studier som evaluerte tranebærprodukter for å hindre UVI. To uavhengige forskere undersøkte og syntetiserte data om metoder, pasienter, intervensjoner og utfall inkludert forekomsten av symptomatisk UVI, positive kulturer, bivirkninger og «compliance», at pasienten faktisk får i seg den medisinen han skal.

Av 24 inkluderte studier med til sammen 4473 deltakere, hadde seks studier et crossover design, 11 var to-arm parallellgruppe-studier, fem var tre-arm parallellgruppe-studier, og to studier hadde faktorielt design. Studiene sammenlignet tranebærprodukter med placebo, ingen behandling, vann, methenamin hippurat, antibiotika eller Lactobacillus (melkesyrebakterier).

Sammenlignet med placebo, vann, eller ingen behandling, var tranebærprodukter ikke forbundet med vesentlige reduksjoner i forekomsten av symptomatisk UVI samlet sett (RR, 0,86, 95% konfidensintervall [KI], 0,71 til 1,04). Tranebærprodukter hadde heller ingen tydelig beskyttende effekt i noen undergrupper, inkludert kvinner med tilbakevendende urinveisinfeksjon, eldre, gravide, barn med tilbakevendende UVI, pasienter med kreft eller pasienter med nevropatisk blære eller ryggskade.

Sammenlignet med antibiotika var tranebær ikke signifikant forskjellig i effekt for kvinner eller for barn, basert på tre små studier. Gastrointestinale (mage-tarm-) bivirkninger var lik for tranebærprodukter og for placebo eller ingen behandling (RR, 0,83, 95% KI, 0,31 til 2,27).

Compliance var lav og frafallsprosenten høy i mange studier, hvilket kan skyldes at de ikke likte eller tålte tranebærjuice (først og fremst) og andre tranebærprodukter.

Andre begrensninger som forskerne så var mangel på rapportering av hvor mye virkestoff produktet inneholdt, i de fleste studier hvor tranebærtabletter og kapsler ble brukt.

“Vi kan ikke se et særlig behov for flere studier av effekten av tranebærjuice, siden de fleste eksisterende studier indikerer at fordelen i beste fall er liten, og studiene har høy frafallsprosent,” sa Dr. Jepson i pressemeldingen. “Flere studier av andre tranebærprodukter som tabletter og kapsler kan være berettiget, men bare for kvinner med tilbakevendende urinveisinfeksjon, og bare hvis disse produktene inneholder den anbefalte mengden av virkestoffet.”

Jaja, hva skal vi bruke da, da?

Presseoppslaget ligger her. Jeg stusser forresten litt over at antibiotika ikke var bedre enn tranebærprodukter. Og methenamin hippurat og melkesyrebakterier hører vi ikke noe mer til. Snodig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *