fbpx

Blærekreft Norges advokatavtale

Blærekreft Norge har inngått avtale med advo­­kat­firmaet Tveter og Kløvfjell AS om advo­kat­tjenester til sterkt redusert pris for forenin­gens medlemmer. Tveter og Kløvfjell tar saker innen både privatjuss og forretningsjuss. De retter seg nå særlig inn mot å kjøre saker om pasientskadeerstatning. Dette gjør de som ledd i en faglig spesialisering som følge av at de lenge har jobbet med saker mot offentlig forvaltning som NAV, barnerett og annet. Innen pasientskadefeltet har de sett en gradvis rettsliggjøring av feltet, og når staten Norge blir mer og mer profesjonell på dette, ønsker de å  bidra til at pasientene får sine rettigheter oppfylt ved at de får kvalifisert advokatbistand i sin sak. Slike saker kjører de uten kostnad for pasienten, idet saken vur­deres i forhold til lovverket før den tas inn. Når den først er tatt inn, sørger advokatfir­maet for å søke bistand til sitt oppdrag fra statlige ordninger.

I tillegg til dette kan Blærekreft Norges med­lemmer få advokatbistand til alle andre typer saker på følgende betingelser:

  • Gratis førstegangskonsultasjon over telefon, e-post eller i møte
  • Fri adgang til advokatfirmaets kurs og foredrag
  • Fast timespris på kr. 1400,- + MVA i alle sakstyper som ikke dekkes av den offentlige ordningen for fri rettshjelp
  • Håndteringen av medlemmenes saker vil, dersom klienten ønsker det, bli ivaretatt av en partner ved advokatfirmaet

Firmaet har for tiden 3 partnere, 4 advokater og 4 advokatfullmektiger samt 2 konsulenter, men innen pasientskade-feltet (og yrkesskade-feltet som de også dekker) samler de sakene på to partnere og to «vanlige» advokater. Partnere er «seniorer» og har styreposisjoner i firmaet. Dette er en klar fordel for våre med­lemmer som klienter og en styrke Tveter og Kløvfjell har fram­for andre firmaer.

Advokat og partner Preben Kløvfjell blir kontaktperson for våre medlemmer. Lenke til deres webside ligger her.

Firmaet har avtaler med en rekke andre orga­ni­sasjoner inkludert flere kreftpasient­foren­inger, så her kommer vi til folk som kjenner feltet og dermed kan yte god støtte og hjelp. Tveter & Kløvfjell har en webside med mye god veiledning innen de ulike rettsfeltene. Her kan man finne generell informasjon om per­son­skade og spesiell informasjon om pasient­skade eller yrkesskade, skrevet på en lettfat­telig og oversiktlig måte.

Det du som medlem i Blærekreft Norge må gjøre for å komme i kontakt med advokat­firmaet, er å ringe

Preben Kløvfjell, tlf. 90 08 51 88
epost pk@klovfjell.no
webside https://klovfjell.no/

Oppgi at du er medlem av Blærekreft Norge. Hvis de ønsker bekreftelse på medlemskap her så bare be firmaet ta kontakt med oss. –