«Alle kan få blærekreft. Vi opplever sykdommen ulikt, men fellesskapet og det å utveksle erfaringer oppleves som verdifullt for de aller fleste.» Velkommen til Blærekreft Norges nettsted. Vi håper du finner mye nyttig informasjon her. De som leser på nettbrett eller mobil finner menyen under menyknappen oppe til høyre (tre horisontale streker over hverandre).

«Blærekreft Norge har som mål å gi trygghet og støtte basert på faglig kvalitet og omsorg til de som er rammet av blærekreft, både pasienter og pårørende.»

Våre likemenn har vært gjennom det samme som deg. De vet hva som gjelder.
Tlf. 97323230

«Blærekreft Norge vil følge og støtte forskning og faglig utvikling innen feltet.»

Genterapi mot ikke-muskelinvasiv blærekreft. Vi følger ny forskning i USA.

Erfarne urologer er gull verdt! I Den gule bloggen legges det stadig ut nye artikler om ulike aspekter ved blærekreft.

Eldre pasienter med blærekreft skal behandles på samme måte som yngre, sier ekspertpanel.

Blærekreft Norge har deltatt sammen med det onkologiske fagmiljøet i Europa for å utarbeide informasjon og veiledning til kreftpasienter om korona-pandemien.

«Blærekreft Norge vil fremme god kommunikasjon mellom pasient og behandler, samt tilrettelegge for innsamling, systematisering og formidling av erfaringer og erfaringskompetanse.»

Jan Erik gikk 6 mnd med blod i urinen før han ble henvist til urolog. Pasientenes erfaringer gir oss nyttig kunnskap.

Det va en tilfeldig kommentar som endte opp med at æ bynnte å kalle sykkeln min for «Svarte Faen»…

Blærekreft Norge kvalitetssikrer sitt arbeid gjennom egne fagfolk. Ranveig Røtterud er cellebiolog og har en doktorgrad på blærekreft.

Bjørn er en av våre mange dyktige likemenn som gjerne hjelper andre inn i dette universet.

Blærekreft Norge vil formidle informasjon, veiledning og kontakt til eller mellom våre medlemmer.

Lenke til Gull-Annas ekte internettkafé legges ut her litt før kafeen starter kl. 18.00.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94036498834?pwd=QUw5K2tnYkJja2hRZXFQMk1sbFdYQT09

Meeting ID: 940 3649 8834
Password: 2GdL91

Informasjonsmøter med dyktige fagfolk hjelper pasienter og pårørende til å fostå mer av sykdommen.

I vår facebook-gruppe møter man støtte, oppmuntring og forståelse, og for mange er gruppa en stor trygghet.

Gjennom vårt nyhetsbrev, Den Gule Posten, får våre medlemmer både fagstoff, organisasjonsnytt og annet lesverdig.

Vil du hjelpe oss å hjelpe flere? VIPPS 241119 (kun gaver)