fbpx

Alle kan få blærekreft. Vi opplever sykdommen ulikt, men fellesskapet og det å utveksle erfaringer oppleves som verdifullt for de aller fleste.” Velkommen til Blærekreft Norges nettsted. Vi håper du finner mye nyttig informasjon her. De som leser på nettbrett eller mobil finner menyen under menyknappen oppe til høyre (tre horisontale streker over hverandre).

“Blærekreft Norge har som mål å gi trygghet og støtte basert på faglig kvalitet og omsorg til de som er rammet av blærekreft, både pasienter og pårørende.”

Vil du snakke med noen som har vært gjennom det samme som deg
eller har erfaring med noe du skal inn i?
Ring 97-32-32-30 og bli satt i kontakt med en av våre likemenn.

Blærekreft Norge vil formidle informasjon, veiledning og kontakt til eller mellom våre medlemmer.

Blærekreft Norge har inngått avtale med Seniornett om fri tilgang på datahjelp for 10 av våre medlemmer i ett år.

Økonomisk rådgivning: Sykdom er en vanlig årsak til økonomiske problemer. Selv om NAV har strevd litt i det siste, tror vi NAV Økonomi og gjelds-rådgivning vil gjøre sitt ytterste for å hjelpe kreftpasienter som trenger hjelp.

Blod i urinen er det vanligste symptomet på blærekreft. Det er også vanlig forekommende ved andre tilstander. Hva skal man da gjøre når man ser blod i urinen?

“Blærekreft Norge vil følge og støtte forskning og faglig utvikling innen feltet.”

Hva er best av BCG-skyllinger eller å fjerne hele blæra, for pasienter med høyrisiko ikke-muskelinvasiv sykdom? Vi følger ny forskning i Sverige.

Vaccibody er et norsk bioteknologieventyr som omfatter blærekreft.

Vil du være med og utvikle nye behandlingsmåter for blærekreft? Gå inn på vår oversikt over kliniske studier på blærekreft som pågår rundt omkring i landet.

Blærekreft Norge har på nytt deltatt sammen med det onkologiske fagmiljøet i Europa i pandemi-arbeidet og utarbeidet en veileder for vaksinering av kreftpasienter mot COVID-19-sykdom.

“Blærekreft Norge vil fremme god kommunikasjon mellom pasient og behandler, samt tilrettelegge for innsamling, systematisering og formidling av erfaringer og erfaringskompetanse.”

Det va en tilfeldig kommentar som endte opp med at æ bynnte å kalle sykkeln min for “Svarte Faen”…

Blærekreft Norge kvalitetssikrer sitt arbeid gjennom egne fagfolk. Ranveig Røtterud er cellebiolog og har en doktorgrad på blærekreft.

Vil du hjelpe oss å hjelpe flere? VIPPS 241119 (kun gaver)