fbpx

Blærekreft Norge

Alle kan få blærekreft. Vi opplever sykdommen ulikt, men fellesskapet og det å utveksle erfaringer oppleves som verdifullt for de aller fleste.” Velkommen til Blærekreft Norges nettsted. Vi håper du finner mye nyttig informasjon her. De som leser på nettbrett eller mobil finner menyen under menyknappen oppe til høyre (tre horisontale streker over hverandre).

Trenger du noen å snakke med?

Vårt likemannsapparat består av 9 godkjente, dyktige og empatiske menn og kvinner som er klare til å gi støtte og hjelp til de som ønsker og trenger det. De har erfaring med erstatningsblære, Lundiana (kontinent urostomi), vanlig urostomi, BCG-behandling, diagnostikk/TUR-B, pårørendes situasjon, psykisk helse knyttet til det å få en kreftdiagnose, immunterapi, m.m. Ring 97323230.

“Blærekreft Norge har som mål å gi trygghet og støtte basert på faglig kvalitet og omsorg til de som er rammet av blærekreft, både pasienter og pårørende.”

Bjørns historie startet med blod i urinen slik det gjør for om lag 80 % av blærekreftpasientene.

-Senhøstes oppdaget jeg at det var blod i urinen, kom meg til fastlegen dagen etter og fikk etterhvert bekreftet kreft i urinblæra, forteller Helge i dette innlegget.

Det vanligste tegnet på at det kan være noe alvorlig galt i blæra, er at man ser blod i urinen. Slik startet det ikke for Jens Vidar.

Nesten halvparten av pasientene, 48%, hadde opplevd at fastlegen hadde trodd de hadde andre lidelser i blæra, da de kom dit med symptomer som etter hvert viste seg å stamme fra blærekreft.

Blærekreft Norge vil formidle informasjon, veiledning og kontakt til eller mellom våre medlemmer.

Hvilken farge kan urinen ha, og hvorfor er vi motstandere av å betegne urin som oransje hvis den er blodtilblandet? Les mer i denne artikkelen.

Tidlig diagnostikk redder liv. Vi spurte pasientene hvordan de har opplevd sitt diagnostikkforløp. Vi fant at hva som skjer før henvisning sendes spesialisthelsetjenesten må mer fram i lyset.

Blærekreft på nrk.no: Geir Morten har et mål om å bli den siste idioten som venter 3/4 år med å gå til lege etter at symptomer fra urinveiene har meldt seg. Derfor går han ut i media med sin historie, slik at andre kan lære.
Trykk her for å komme til radio- og TV-innslaget (starter 1:10 ut i sendingen).

Blod i urinen er det vanligste symptomet på blærekreft. Det er også vanlig forekommende ved andre tilstander. Hva skal man da gjøre når man ser blod i urinen?

“Blærekreft Norge vil følge og støtte forskning og faglig utvikling innen feltet.”

Ny studie fra Italia viser at kvinner som må fjerne blæra og får erstatningsblære, har bedre livskvalitetsparametre både etter 3 og 6 måneder sammenlignet med de som fikk pose på magen. Dette bør endre hvordan en del urologer informerer kvinnelige blærekreftpasienter før operasjon.

European Association of Urology har nylig gitt ut reviderte retningslinjer for behandling av blærekreft: Ikke-muskelinvasiv blærekreft og muskelinvasiv blærekreft

Vil du være med og utvikle nye behandlingsmåter for blærekreft? Gå inn på vår oversikt over Kliniske studier på blærekreft i Norge som pågår rundt omkring i landet.

Vil du snakke med noen som har vært gjennom noe av det samme som deg? Våre likemenn er skolerte til å være gode samtalepartnere og medgåere.

“Blærekreft Norge vil fremme god kommunikasjon mellom pasient og behandler, samt tilrettelegge for innsamling, systematisering og formidling av erfaringer og erfaringskompetanse.”

Vil du hjelpe oss å hjelpe flere? VIPPS en gave til 241119