fbpx

En likemann, hva er det?

Begrepet likemannstjeneste er definert som “en samhandling mellom personer som opplever å være “i samme båt”, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være til hjelp, støtte eller veiledning partene imellom.”

En likemann er altså en person som har vært gjennom noe av det samme som du har vært eller skal igjennom, og som kan dele dine tanker rundt dette og kanskje formidle sine erfaringer og inntrykk.

Noen ganger kan man få nyttige råd og tips. Da må man selvfølgelig ta hensyn til at ingen personer er like, heller ikke helsearbeiderne eller sykehusene, slik at tipsene må tilpasses den enkelte situasjon spesifikt.

Våre likemenn har ulik erfaring. Dette bruker vi til å matche folk slik at ditt informasjonsbehov blir møtt så godt som mulig. Våre likemenn har erfaring med cystoskopi, TUR-B (uthøvling av svulster nedenfra), BCG-skyllinger, erstatningsblære, kontinent urostomi og vanlig urostomi. De vet hvordan det er å få beskjeden om at “du har kreft“! De har kommet seg gjennom bivirkninger og seneffekter, lært seg å leve med både diagnosen og konsekvensene av den og har tatt tilbake livet sitt, om enn kanskje i en noe endret form sammenlignet med tidligere: Kreft endrer en som person, på en eller annen måte.

I tillegg til sin egen erfaring har våre likemenn vært gjennom et kursopplegg hvor de har blitt bevisstgjort på sin rolle og funksjon, de har fått en overordnet innføring i hva blærekreft er og hvordan det i hovedtrekk behandles, og de har samlet andres erfaringer fra vår facebook-gruppe og dermed sett ulike sider av sykdommen.

Hvis du vil ha kontakt med vår likemannstjeneste, så ring vårt nr. 97 32 32 30.
Der blir du henvist videre til rett person.

Det er helt opp til deg hva dere skal snakke om. Våre likemenn har taushetsplikt, og du er helt trygg på at det som sies forblir mellom dere.

Presentasjon

Bjørn Røen – lang og god erfaring med erstatningsblære

Sæbjørn Sæbjørnsen – lykkelig innehaver av kontinent urostomi

Rigmor Baran – stødig og sensitiv samtalepartner for pårørende til blærekreftpasienter

Rune Krøgenes – langtidsoverlever etter immunterapi

Jan Erik Pedersen – snakker gjerne om den psykiske helsen etter å ha fått blærekreftdiagnosen, TUR-B-operasjoner (uthøvling av svulster) eller BCG-behandling

Zeljko Baran – rikelig erfaring med BCG-skyllinger i blæra på grunn av tilbakevendende svulster som ikke vokser dypt inn i blæreveggen

Maya Bråten – (vikar for EEM) kjempefornøyd og erfaren bærer av urostomi

Jens Vidar Jensen – rikelig erfaring med BCG-skyllinger

Kjell Olav Svingen – lykkelig kreftoverlever med godt forhold til sin erstatningsblære