fbpx

Blærekreft Norges datahjelp-avtale

Vil du ha tilgang på så mye datahjelp du bare ønsker? Strever du med alle nymotens data-greier? Mange av oss gjør det. Vi får litt mageknip og uro i krop­pen av å bli stilt overfor det vi opplever som temmelig krevende hindre for å skaffe oss kunnskap og tilgang til all denne nye kommunikasjonsteknologien.

Den følelsen tar vi i Blærekreft Norge på alvor.

Vi har stor respekt for våre medlemmers behov for trygghet, samtidig som vi jo ser at joda, det er enklere og rimeligere å ha styremøter via data­­­maskin enn å møtes fysisk, og vi har hatt det fantastisk hyggelig på Gull-Annas ekte internettkafé med de som har «møtt opp» der – datateknologien er nyttig! Den sparer oss for masse tid og krefter og kostnader, og gir oss muligheter vi ikke kan få på annen måte. En vanlig replikk har vært: «Dette skulle jeg ha blitt med på før!» Dette ønsker vi at enda flere av våre medlem­mer nå skal få tilgang til, uten å bli stresset, få mageknip eller kjenne på data­frykten. Vi har derfor inngått avtale med noe som heter Seniornett om å få hjelp til de av våre medlemmer som trenger og ønsker å få et mer avslappet og greiere forhold til sine “datadingser”.

Seniornett er en frivillig, ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon med formål å styrke digital kompetanse hos seniorer. De jobber både via telefon, via internett og via fysiske kurs rundt omkring i landet (når coronaen tillater), så du kan møte dem der du ønsker (med noen lokale forbehold). Deres mål om å «styrke den digitale kompetansen hos senior­er» (og hvem som er «senior» bestemmer man selv; de har ikke definert verken en øvre eller nedre grense) gjøres via kurs for flere samtidig eller en-til-en veiledning overfor den enkelte. Har du en telefon, datamaskin eller et nettbrett du ikke finner opp og ned på, kan de enten veilede deg muntlig eller gå inn (med din tillatelse) på datadingsen og hjelpe deg via fjernstyring. Du ser hva som skjer og kan over­styre underveis, så du mister ikke kontrollen over det som skjer. Slik fjernhjelp har mange av oss brukt mange ganger, og det er en vid­underlig funksjon for oss som er født med navlestreng og ikke datakabel.

Du kan bruke dem så mye du vil, og de logg­fører hva de hjelper deg med slik at du ikke trenger å starte på nytt for hver gang. Vi har medlemmer som har jobbet i systemet som datahjelpere, derfor har vi kjennskap til denne organisasjonen. Kanskje de også har hatt kurs på biblioteket eller frivillighetssentralen hos deg?

Som medlem av Seniornett Blærekreft Norge får man tilsendt et slikt magasin tre ganger i året.

Hvordan blir dette for våre medlemmer? Jo:

Foreningen Blærekreft Norge sponser ett års medlemskap for 10 av våre medlemmer hvert år, med start fra 2020.

Blærekreft Norge betaler årskontingenten i Seniornett for vårt med­lem det første året. Dersom du vil fortset­te å være medlem etter at det første året er passert må du betale kontingenten selv. For tiden er den på kr. 350. Som medlem i «Senior­nett Blærekreft Norge» (som dette vil hete i og med at våre medlem­mer vil ha en form for dobbeltmedlemskap og utgjøre en landsdekkende, nettbasert «lokal­foren­ing» i Seniornett), vil du ha tilgang på så mye data­hjelp du bare ønsker, du vil få til­sendt et maga­sin i posten med mye nyttig informasjon, og du vil få nyhetsbrev med tilbud om kurs, tilgang til websiden deres og mye nyttig stoff tilsendt på epost.

De av våre medlemmer som vil ta imot dette tilbudet bes ringe vår daglige leder Ranveig på tlf. 97 32 32 30.