fbpx

For pasienten

Medisinsk informasjon om blærekreft

Her har vi samlet informasjon om hva som skjer i og med kroppen din: hva blærekreft egentlig er, hvordan den diagnostiseres og behandles i ulike stadier, hvilke seneffekter man bør være forberedt på å få, spredning, oppfølging og mye mer.

Hvordan takle livet som blærekreftpasient

Her retter vi blikket mot forhold utenfor pasienten: årsaker, forekomst og utbredelse, forløp og prognose, m.m. Videre gir vi deg tips om hvordan man kan finne hjelp og støtte til ulike typer utfordringer man kan møte som blærekreftpasient.

Om blærekreft i et samfunnsperspektiv

Her setter vi blærekreftfeltet inn i en større sammenheng, og ser på hvordan dette feltet står seg sammenlignet med andre. I tillegg gir vi deg tips om hvor du kan finne mer kvalitetssikret informasjon, nyheter om forskning og utvikling innen fagfeltet, osv.