fbpx

Risikofaktorer for å utvikle urinveisinfeksjon

Infeksjoner er en av mange komplikasjoner som oppstår ved behandling av blærekreft. I tillegg er det en vanlig forekommende tilstand hos mange som ikke har blærekreft. I Blærekreft Norge bruker vi dette arbeidsåret til å se nærmere på ulike typer infeksjoner som blærekreftpasienter kommer i kontakt med, men vi deler gjerne kunnskapen med andre også.

Når det gjelder risikofaktorer for å utvikle urinveisinfeksjon (UVI) er mye usikkert fordi funnene spriker og kunnskapen til dels er gammel, men det anbefales å være obs på følgende risikofaktorer når det gjelder urinveisinfeksjoner som ikke skyldes invasive prosedyrer som innsetting av kateter eller cystoskop, eller UVI hos personer med konstruerte urinavledninger:

  • Anatomi (jenter: tørk bakover!)
  • God urinflyt (fravær av strømningshindringer, ingen opphopning av resturin, tilstrekkelig væsketilførsel og ingen hindring for å tømme blæra tilstrekkelig mange ganger daglig)
  • Forutgående antibiotikabruk (inntil 1 mnd før)
  • Redusert immunforsvar (på grunn av behandling eller medfødt)
  • Seksuell omgang (gå og tiss etterpå før du legger deg på armen)
  • Tidligere UVI’er (har du aldri hatt UVI før så vær skeptisk til diagnosen med mindre den fremstår som veldig sannsynlig gitt symptomene)
  • Hormonstatus (kvinner vs. menn, før vs. etter overgangsalder, osv. Gjelder primært østrogen- og testosteronnivåene. Disse kan ha flere funksjoner ift. bakterielle infeksjoner, bl.a. er østrogen funnet å både fremme og hemme infeksjoner. Da blir det kompliserte sammenhenger. Funn herfra kan påvirke teoriene om anatomiens rolle.)
  • Diabetes (dårlig regulert diabetes er gull for bakteriene)
  • Alvorlig grad av mental svekkelse
  • Avføringsinkontinens

Kilde: Schmiemann, G et al 2018: Diagnosis of uncomplicated cystitis (UC) og Urogenital Infections and inflammations.