fbpx

Støtt oss

Vi jobber iherdig for å oppfylle målene vi har satt oss om å gjøre situasjonen så god som mulig for de som får blærekreft ved at færre utvikler sykdommen, at flere overlever og at de som lever med blærekreft har et bedre liv

Dette skjer ikke av seg selv. Mange av oss gjør mye gratis, men noe må vi betale for. Vi får foreløpig ingen støtte til drift fra staten, og vi får heller ingen støtte fra Kreftforeningen slik mange tror. Vi har fått prosjektmidler fra en statlig ordning til informasjonstiltak og likemannsarbeid, i tillegg har vi inntektene fra medlemskontingenten – 300 kr. pr. medlem. Vi strekker pengene langt, men kunne fått gjort vesentlig mer dersom vi hadde en romsligere økonomi.

Vil du hjelpe oss med enten penger eller andre ressurser?

Send ønsket beløp til

konto nr. 3207.30.45648

VIPPS 241119

Gi oss beskjed om du vil bidra med andre ressurser via tlf. 97323230, epost kontakt@blaerekreftnorge.no eller på kontaktskjemaet vårt, her.