Årsmøte 2022

I henhold til vedtektenes §8 innkalles det herved med minst to måneders varsel til Blærekreft Norges årsmøte 2022 Årsmøtet 2022 gjennomføres skriftlig, jfr. §8, 2. ledd. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 24. jan., og sendes på epost til kontakt@blaerekreftnorge.no, på vanlig post til Blærekreft Norge, Gamle Hadelandsvei […]

Årsmøte 2022 Read More »