Bor-basert nøytronstråle-terapi, BNCT

Et forskerteam ved University of Missouri  jobber med en ny form for strålebehandling. Den har foreløpig vist å redusere kreftutviklingen hos mus. Denne innovative behandlingen skal gi få eller ingen av de skadelige bivirkninger som konvensjonell kjemoterapi og stråling gir. For å forstå litt mer av det som kommer etter, sakser vi litt fra en […]

Bor-basert nøytronstråle-terapi, BNCT Read More »