Kreftsmerter kan behandles bedre

Denne er egentlig gammel til nyhet å være. Men jeg garanterer at den ikke er uaktuell. Sykepleierne kunne for lite og pasienten fikk svi, viser denne studien som ble gjengitt i Dagens Medisin for en tid siden. Jeg siterer: “Flertallet av sykepleierne fortalte at den typiske kreftpasienten opplever perioder med gjennombruddsmerter to til tre ganger …

Kreftsmerter kan behandles bedre Les mer »