Ibux beskytter mot blærekreft

Mennesker som brukte smertestillende medisiner av typen NSAIDs (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) viste seg å ha mindre risiko for å utvikle blærekreft sammenlignet med dem som ikke brukte slike medisiner. I den amerikanske staten New England ble 1171 nydiagnostiserte blærekreftpasienter og 1418 friske kontrollpersoner sammenlignet i en stor vitenskapelig studie publisert i International Journal of Cancer. […]

Ibux beskytter mot blærekreft Read More »