Stavanger: Oljearbeid og blærekreft – en sammenheng?

Kreftregisteret har funnet en sammenheng mellom oljearbeideres eksponering for benzen og utvikling av blærekreft.