Senskader etter kreftbehandling

En professor jeg kjenner sa en gang (med sterk tysk aksent): ”Pazientene trrrorrrr de kommerrr ut etterrr en krrreftbehandling zom nüfødte barrrn, men det gjørrr de jo ikke!” Noen har relativt kortvarige følger av behandlingen, noen utvikler langvarige eller varige senskader. Alle blir merket på en eller annen måte. Her ligger den kronikken som vant […]

Senskader etter kreftbehandling Read More »