Don’t worry, be happy!

Det er faktisk livsviktig å være glad og om ikke akkurat ubekymret, så iallfall se lyst på livet og tilværelsen. Forskere fra MD Anderson Cancer Center i Texas presenterte data fra en epidemiologisk studie på den store AACR-kongressen nå i oktober. Blærekreftpasienter som skåret  mer enn 16 på et depresjons-måleskjema (dvs. at de hadde en […]

Don’t worry, be happy! Read More »