fbpx

Communicare et alimentare

Hva er pasientenes egen oppfatning av hva som er god kommunikasjon, informasjon og samtale med helsepersonell?

Har du fått kreftdiagnosen på venteværelset? Måtte du fortelle hele sykehistorien din enda en gang? Virket legen fraværende? Fikk du ikke hjelp for det du kom for?

Minst halvparten av alle saker hos pasientombudene har sviktende kommunikasjon som underliggende årsak. Forskning har vist at god kommunikasjon gir bedre helse for pasienten. Kommunikasjon er altså helt essensielt for pasienten – og pårørende – for at helsehjelpen skal bli god, og den er tilsvarende viktig for at helsepersonellet skal få gjort jobben sin på en god måte.

Blærekreft Norge setter dette på sakskartet for 2024, og ønsker på flere måter å utforske temaet sett fra brukernes side: Hva er deres erfaringer, meninger og ønsker for kommunikasjonen med helsepersonellet?

Fem steder rundt omkring i landet inviterer vi inntil 10 personer til en givende og interessant prat mens vi koser oss med god mat – en aften med nytte og nytelse i skjønn forening. Vi vil høre pasientenes og pårørendes erfaringer og refleksjoner. 

Illustrasjonsbilde av gjester på en restaurant i et separat rom, med hyggelig stemning.

Noen steder har vi fått med oss folk som kan mye om kommunikasjon og som skal hjelpe oss å få fram det genuine pasientperspektivet uten at vi surrer oss bort i misforståelse eller andre feil, og de er like interessert i å lytte til brukerne som vi selv er – kommunikasjonsfaget er i sterk utvikling innen helsefeltet.

Bespisningen er gratis, men drikke til maten og reisekostnader må hver og en dekke selv. Dersom du likevel ikke møter opp og Blærekreft Norge blir påført en kostnad for manglende oppmøte, forbeholder vi oss retten til å kreve inn kostnaden fra deg.

Etter innsending vil du få tilsendt en epost til oppgitt adresse som bekrefter oppgitt informasjon. Der ligger lenke til skjemaet som kan brukes til å endre opplysningene i ettertid. Hvis arrangementet blir fulltegnet er det førstemann-til-mølla som gjelder.

Det er ikke noe krav om medlemskap for å delta, heller ikke lokal tilknytning. Men vi forbeholder oss retten til å prioritere egne medlemmer dersom påmeldingen blir fulltegnet noen av stedene.

Hvis du vil lese mer om disse arrangementene kan du gå til vår aktivitetskalender som ligger her.

Hvis du vil gå direkte til påmeldingsskjemaet, finner du det her: https://forms.gle/E12LPhEktzrnMrsLA

Frist for påmelding er 25. februar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *