fbpx

Industriforurensning gir blære- og andre typer kreft

En ny studie er publisert fra USA. Denne viser statistisk sammenheng mellom forekomst av miljøgifter rundt et industriområde og forekomst av flere typer kreft i det samme området, deriblant blærekreft. De stoffene som særlig ble undersøkt var benzen og formaldehyd. Benzen er et kjent blærekreftfremkallende stoff. Se presseoppslaget her og en litt slarkete oversettelse av deler av artikkelen nedenfor.

Helsedepartementet (DOH) i USA finner høye kreft-tall i TonawandaTonawanda

En toårig studie av helseforhold i Tonawanda (like ved Niagara Falls, red.anm.), utgitt 31.03.2013, viser økt forekomst av kreft i de deler av byen som ligger i nærheten av industri-korridoren.

Nyheten retter oppmerksomheten enda en gang mot vedvarende bekymring for miljøet hos folk bosatt i området samt påstander om at industrianlegg bevisst slipper ut farlige kjemikalier i luften.

En studie igangsatt av Helsedepartementet fant høye konsentrasjoner av et kjent karsinogen, benzen, samt formaldehyd, i Tonawandaluften.

DOH-studien fant statistisk signifikant forhøyet forekomst av lungekreft og blærekreft hos både menn og kvinner, munn- og halskreft og spiserørskreft hos menn, og livmorkreft og leukemi hos kvinner.

I det første området som ble studert, Sheridan Park, forventet DOH å finne 268 tilfeller av kreft, mens hele 332 saker ble funnet.

“Dette bekrefter det våre innbyggere opplever hver dag,” sa Rebecca Newberry, fra Clean Air Coalition. “Vi har fått en rekke samtaler spesielt om lunge-og blærekreft, og mange mennesker føler seg nå litt mer tatt på alvor.”

I rapporten, som er tilgjengelig online på DOHs nettsted, poengterer tjenestemenn i departementet at studien ikke kan bevise at miljøfaktorer har forårsaket de økte forekomstene av kreft. “Det er mange andre faktorer som også kan bidra til utvikling av disse typene kreft, inkludert røyking, arvelighet og yrkesmessig eksponering, så vel som andre. I den generelle befolkningen er røyking den viktigste risikofaktoren for både lunge- og blærekreft. Vi kjenner ikke den enkeltes medisinske og miljømessige eksponeringshistorie for de som deltok i denne studien, ” heter det i rapporten.

Neida, slike saker kan knapt bevises i det hele tatt. Men jeg ville nå likevel ha solgt aksjene mine i de bedriftene som mistenkes for utslippene, om jeg hadde hatt noen. Så mye vet vi om benzen og formaldehyd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *