Hvorfor vi trenger kvalitetsregistre

For en liten stund siden ga Kreftregisteret ut en rapport om hvordan nye krefttilfeller fordeler seg på fylke, kjønn og type gjennom de to siste femårs-periodene. Publikasjonen heter ”Cancer survival by county and health region in Norway 2000-2009”. Her er figuren for blærekreft: Altså, fem års relativ overlevelse øverst, insidens (hvor mange som får sykdommen i […]

Hvorfor vi trenger kvalitetsregistre Read More »