fbpx

Hvorfor vi trenger kvalitetsregistre

For en liten stund siden ga Kreftregisteret ut en rapport om hvordan nye krefttilfeller fordeler seg på fylke, kjønn og type gjennom de to siste femårs-periodene. Publikasjonen heter ”Cancer survival by county and health region in Norway 2000-2009”.

Her er figuren for blærekreft:

Altså, fem års relativ overlevelse øverst, insidens (hvor mange som får sykdommen i forhold til folketallet) nederst. Blått for menn, oransje for kvinner. Lyse farger for perioden 2000-2004, mørke nyanser for perioden 2005-2009.

Dårligst overlevelse har Østfold, Buskerud, Oppland, Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Finnmark. De fylkene som har hatt størst bedring i overlevelsen fra den første til den andre tidsperioden, er Vestfold og Telemark, deretter Finnmark. Jeg ser i hovedsak på mannegrafen, siden kvinnene utgjør så små grupper at noen få individer vil slå uforholdsmessig sterkt ut.

Flest får blærekreft (insidensraten er høyest) i Østfold, Vestfold, Aust-Agder og Nordland. Nordvestlandet, Troms, Vest-Agder og Oppland så ut til å ha tatt i et ekstra tak for å diagnostisere blærekreft i den første perioden og har hatt færre i den andre (størst nedgang i insidens).

OK. Noen bør skjerpe seg litt, kanskje. Greit nok. Men her kommer den virkelige effekten av å ha et KVALITETSREGISTER hvor legene rapporterer inn hva slags behandling pasienten har fått og hvordan det har gått med vedkommende, og hvor man senere kan drive forskning og finne ut hva som faktisk fungerte, se på denne:

Dette er grafen for brystkreft. Ta et overblikk, ikke over hvor de runde punktene befinner seg i forhold til den loddrette streken, men hvor lange armer som strekker seg ut til sida fra hvert punkt. Brystkreftpunktene har nesten ingen armer sammenlignet med blærepunktene. Det betyr at VARIASJONEN  i overlevelse er betydelig lavere for brystkreft, og i klartekst: nesten alle overlever. For blærekreft VARIERER overlevelsen mye mer fra sted til sted. Det har sammenheng med at hver urolog kjører sitt løp i mye større grad enn endokrinkirurgene (bryst- og prostata-).

Derfor trenger vi et kvalitetsregister for blærekreft. Professor Steinar Tretli på Kreftregisteret har lovet meg et. -Noen som vil ringe ham og spørre hvordan det går?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *