Hvor langt vil du gå?

I vår kampanje for å spre kunnskap og informasjon om blærekreft har vi forsøkt å spre ideene ut så bredt som mulig. Denne er blant de sprekeste.