fbpx

industriforurensning

Blærekreft får lite oppmerksomhet og lite penger til forskning

Dette, som er forferdelig godt kjent av oss som har vært i “gamet” en stund, begynner vel etter hvert å bli mer og mer kjent blant andre også. Men vi koster nå på oss en ny historie om dette emnet, denne gang med US Marines involvert: En kar gikk til legen på grunn av blod […]

Blærekreft får lite oppmerksomhet og lite penger til forskning Read More »

Industriforurensning gir blære- og andre typer kreft

En ny studie er publisert fra USA. Denne viser statistisk sammenheng mellom forekomst av miljøgifter rundt et industriområde og forekomst av flere typer kreft i det samme området, deriblant blærekreft. De stoffene som særlig ble undersøkt var benzen og formaldehyd. Benzen er et kjent blærekreftfremkallende stoff. Se presseoppslaget her og en litt slarkete oversettelse av deler

Industriforurensning gir blære- og andre typer kreft Read More »