TUR-B, en kode for liv?

Anatomisk tegning av en kamerasonde som er satt inn i urinrøret, gjennomskåret.

TUR-B er ingen søndagstur. Trans-Urethral Reseksjon av Blæra betyr fjerning av tumor eller annet gjennom urinrøret.

TUR-B, en kode for liv? Read More »