fbpx

TUR-B, en kode for liv?

TUR-B. Fire bokstaver som blærekreftberørte får et nært forhold til. Trans-Urethral Reseksjon av Blæra betyr fjerning av tumor eller annet gjennom urinrøret.

Får du den ekle følelsen i halsen som du sikkert har fått en gang eller flere i barndommen ved et brått møte mellom sykkelstang og skritt? Heldigvis foregår TUR B-operasjoner ved behørig bedøvelse, enten i full narkose  (Den lille Ole med paraplyen…) eller epidural (fra livet og ned).
Jeg har funnet et pasientinformasjonsskriv som forteller i greie ordelag hvordan et sånt inngrep foregår og hva man skal være forberedt på. Den glimrende nynorsken gjør det hele litt mer menneskelig og litt mindre skremmende, heldigvis.

Dersom du faktisk skal inn til operasjon ved et sykehus får du deres eget informasjonsskriv som du må lese nøye gjennom, det kan være lokale forskjeller i rutiner og praksis. Sitatet nedenfor er bare ment som et eksempel.

Anatomisk tegning av en kamerasonde som er satt inn i urinrøret, gjennomskåret.

PASIENTINFORMASJON I FORBINDELSE MED TUR B-OPERASJON.

På poliklinikken: Her har det første møtet med legen vore. Her vert inngrepet førebels planlagt.

Operasjonsdagen: Du skal vere fastande før operasjonen grunna narkosen. Du må ikkje innta mat, tobakk, tyggegummi, drops eller anna frå kl 02 natta før operasjonen. Du kan drikke klare væsker seinast 2 timar før oppmøte. Du møter nydusja til avtalt tid på dagkirurgisk ekspedisjon i 2 etasje. Du vil så få på deg sjukehusklede før du skal inn til operasjon. Operatør kjem for å helse på deg. Nokre vil få antibiotikatablettar i forkant av inngrepet.

Operasjonen blir som oftast utført i narkose når det er snakk om dagkirurgi. Sjølve operasjonen tar ca. ein halv time. Etter operasjonen blir du lagt på oppvakninga. Du har då innlagt eit urinkateter. Dersom dette har lys og fin urin, får du fjerna kateteret same dag og kan overnatte på pasienthotellet til dagen etter. Dersom det er den minste usikkerheit vil du bli innlagt på kirurgen til observasjon eit døgn. Du kan ete og drikke raskt etter operasjonen.

Smerter: Du kan kjenne noko irritasjon i urinrøret grunna kateteret. Du kan og ha noko smerter og ømheit i blæreområdet, dette kan skuldast blærespreng. Det er viktig at du gir beskjed om dette så vi kan få sjekka at kateteret ikkje har tetta seg til, eventuelt gi deg noko smertestillande.

Aktivitet: Det er viktig å komme seg fort opp etter operasjonen. Dette for å førebygge komplikasjonar. Du bør unngå tunge løft i minst fire veker etter operasjonen for å unngå bløding frå blæra. Det er vanleg med blodig urin 2-3 veker etter operasjonen.

Ved heimreise: Ein må være sikker på at du tømmer blæra di godt og føler deg trygg før du reiser heim. Du vil få sjukmelding av legen om du treng dette. Resept på smertestillandes om dette skulle vere nødvendig. Ein avtaler då også når ein skal på kontroll etter operasjonen. Det er ofte vanleg etter 3 månader.

Komplikasjonar: Ved feber over 38,5 grader eller andre komplikasjonar må du kontakte legevakta.

Lykke til! Det går som oftest lettere enn man tror.

Bildet er hentet fra: Fotostrecke – Symptome und Diagnostik klinikum.uni-heidelberg.de

Når du først har fått klarhet i hva TUR-B er, vil du kanskje også vite hva T-kategori er? Les mer her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *