fbpx

yrkeseksponering

Nesten alle blærekreftpasientene hadde risikofaktorer

Nittisju prosent – 97% – av de blærekreftpasientene som responderte på Blærekreft Norges spørreundersøkelse, rapporterte en eller flere av følgende risikofaktorer: Legg til “tilbakevendende urinveisinfeksjon” som det ikke ble spurt om i denne undersøkelsen, så har du et godt sett av risikofaktorer å ta hensyn til når du skal vurdere egen eller andres risiko for […]

Nesten alle blærekreftpasientene hadde risikofaktorer Read More »

Brannmenn

Brannmenn og -kvinner har økt risiko for å få blærekreft. Forskning viser at disse modige mennesker har mer enn tre ganger større risiko for å utvikle leukemi, blærekreft, hjernekreft og nyrekreft, sammenlignet med den generelle befolkningen i Australia. Der jobber nå (2011) fagforeningen deres for en lovendring som vil gi dem kompensasjon for økt kreftrisiko

Brannmenn Read More »