fbpx

yrkesskade

”Reactive, rather than proactive”

var beskrivelsen Høyesterett i Wales satte på ledelsen i Phurnasite, en av fabrikkene til British Coal, da de ble dømt til å betale yrkesskadeerstatning til arbeidere som har utviklet kreft. Fabrikken ble nedlagt i 1991. Den hadde produsert ”røykfritt brensel”, kullbriketter, i stort omfang. Hvis bildet i artikkelen viser de faktiske forhold, var iallfall ikke […]

”Reactive, rather than proactive” Read More »

Smelteverksarbeider fikk yrkesskadeerstatning for blærekreft

I West Virginia ga denne uka Høyesterett en mann medhold i at jobben hans på stålverket til Severstal var årsak til at han utviklet blærekreft. Høyesterett avviste Severstals påstand om at det ikke fantes noen årsakssammenheng mellom hans blærekreftsykdom og arbeidet, men det ble påvist svikt i sikkerhetssystemene og sannsynliggjort at han gjennom hud og lunger hadde fått i seg

Smelteverksarbeider fikk yrkesskadeerstatning for blærekreft Read More »