fbpx

Djevelens verk, eller ren uflaks?

djevel

Mener du at kreft er uflaks, djevelens eller skjebnens verk?

Da har du antagelig et fatalistisk syn på kreft. Konsekvensen av det er (i ytterste konsekvens) at du ikke kan gjøre noe selv for å unngå å få kreft, og vi kan legge ned all forskning på dette. Skjebnen kan ingen endre. -Eller?

Det kan godt være noen “tilfeldighetselementer” involvert i hvem som utvikler kreft og ikke, men vi som jobber med dette mener nok som oftest at hovedkomponenten er konkrete, logiske faktorer som følger pent etter hverandre i en årsakskjede. Skjebnen blir hva du gjør den til.

Her er et presseoppslag om en ny studie som har sett på dette fenomenet i forhold til Internettbruk. Noe å kose seg med for oss som møtes på bloggen… 😉

Mange amerikanere har et fatalistisk syn på kreftforebygging – de tror at det å få kreft er et spørsmål om flaks eller skjebne. Nyere forskning, publisert i Journal of Communication, viste at folk som bruker Internett til å skaffe seg informasjon om helsespørsmål har større sannsynlighet for å ha et positivt syn på kreftforebygging og -diagnostikk.

Amerikanske forskere har publisert sine funn fra en nasjonal longitudinell undersøkelse (dvs. at de har fulgt personene over en tidperiode) av voksne mellom 40 og 70 år i Journal of Communication. Studien omfattet 2489 personer som ble vektet for alder, kjønn, etnisitet, utdanning og geografisk område. Tidligere studier har vist at lokal-TV-titting kan øke kreft-fatalismen over tid. Denne studien er den første til å undersøke bruk av Internett, og resultatene er interessante.

Funnene antydet at personer som bruker Internett ofte for å skaffe seg informasjon om helserelaterte eller medisinske spørsmål, har mindre sannsynlighet enn de som IKKE bruker Internett for slike formål, for å ha et fatalistisk syn på kreft over tid. Enda viktigere, forskningen viste at Internett-bruk reduserte kreft-fatalismen blant mindre utdannede og mindre helse-kyndige folk i større grad enn blant mer utdannede og mer kunnskapsrike mennesker.

“Å redusere kreft-fatalisme, særlig blant personer med lav sosioøkonomisk status, er uten tvil en av de viktigste offentlige helsemål i landet,” sa Lee. «Studier av effekten av Internettbruk på kreft-fatalisme er viktig, med tanke på at Internett har blitt en ny, veldig viktig kilde til helseinformasjon for den amerikanske befolkningen i disse dager. Disse funnene har viktige implikasjoner siden vi viste at Internett kan være en svært effektiv kanal for helsekommunikasjon, og spesielt for personer med lav sosioøkonomisk status.”

Så bare bruk nettet. Men at det er en djevelsk sykdom kan vi jo enes om!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *