fbpx

Du er viktig!

Det har nettopp vært et møte om den nye nasjonale kreftstrategien som Helsedirektoratet holder på å utarbeide på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Denne skal stake ut kursen for innsatsen på kreftområdet for de neste fem årene. Vi som leser denne, og som ser hvor ressursene går hen i helsevesenet, har lenge ergret oss over den skjevdelingen som utvikler seg mer og mer. Noen krefttyper får veldig mye, noen får rett og slett nesten ingenting.

Dette kommer ikke fram i møtet mellom lege og pasient. Den enkelte helsearbeider gjør så godt han eller hun kan, der og da. Alle pasienter blir forsøkt møtt med samme interesse og omsorg. Men de hjelpemidlene legene har i verktøykassa si, varierer forferdelig mye med hvilken type kreft de skal håndtere. Dette rammer om lag halvparten av alle kreftpasienter. De prioriterte kreftformene er bryst, prostata, tarm og lunge, de fire største totalt. Dette utgjør ca. halvparten av alle nye tilfeller årlig. De andre deler seg i mange større og mindre grupper og er derfor vanskelige å gå løs på, men nå MÅ vi. SAmmen

Felles for mange av de ikke prioriterte krefttypene er at de mangler et møtested for pasientene. De mangler en egen organisasjon, de mangler talsmenn, de mangler en likemannstjeneste. Vi som steller med blærekreft ser hvor mye makt det ligger i å bli en gruppe og reise seg opp og si noe. Det må også de andre krefttypene gjøre. Men hvem har lyst til å si at “jeg er ikke prioritert”? -Det er da ikke noe stas?

Jeg har dessverre ikke noe mer staselig begrep å komme med enn “Neglisjerte krefttyper”, litt trist men tross alt meningsbærende. Og nå kan du gjøre en viktig forskjell for noen: Kan du som leser dette, og som kjenner noen med en annen krefttype enn “de fire store”, fortelle dem at dersom de tar kontakt via post@blaerekreftnorge.no (selv om de ikke har blærekreft) eller den nyopprettede Facebook-gruppa “Neglisjerte krefttyper“, så vil jeg og andre hjelpe dem med å få kontakt med hverandre og støtte der vi kan? Mye ligger klart allerede, men vi sliter med å finne fram til de det gjelder så lenge de ikke samler seg noe sted, hverken fysisk eller på nett. VÆR SÅ SNILL OG HJELP OSS! Hver eneste en teller i denne sammenhengen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *