fbpx

Elleve tusen arbeidere i aluminiumsindustrien

For noen år siden ble det gjort en undersøkelse av arbeidere i aluminiumsindustrien. Sivilingeniør Pål Richard Romundstad skrev en avhandling om dette. Han fant at det var 30 % flere (“30 % overhyppighet”) i aluminiumsindustrien som fikk blærekreft enn i befolkningen som helhet.
Årsaken var eksponering for tjærestoffer. Det er ikke mistanke om at det er farlig å spise mat tilberedt i aluminiumskasseroller.

Jeg har sakset litt fra omtalen av avhandlingen:

“Arbeidet er blant verdens største innenfor feltet og vil bidra til en økt forståelse av sammenhengen mellom eksponering for tjæreforbindelser (PAH) og kreftsykelighet. Dette vil spesielt ha interesse innenfor industrien, men også generelt, siden PAH-eksponering er vanlig også i andre sammenhenger.

Grupper av ansatte i aluminiumsindustrien har vært særlig utsatt for kreftfremkallende tjæreforbindelser som PAH. Arbeidet dekker enkeltundersøkelser av forskjellige aluminiumsverk og en samlet undersøkelse av seks verk. Disse utgjør hele Norges aluminiumsindustri på 50- og 60-tallet, og omfatter totalt 11.103 menn.

Undersøkelsen viser at krefthyppigheten totalt sett er på nivå med landet forøvrig, basert på 1503 tilfeller av kreft i undersøkelsesgruppen. I motsetning til ved tidligere undersøkelser fant Romundstad ingen sammenheng mellom PAH-eksponering og lungekreft. Undersøkelsen viste imidlertid en 30 prosent overhyppighet av blærekreft sammenliknet med landsgjennomsnittet. Risikoen for blærekreft økte gradvis med økende eksponering for tjæreforbindelser og var omtrent doblet for dem med høyest og lengst eksponering. Den påviste økte risikoen kunne ikke forklares av tilfeldigheter eller av røykevaner.

Avhandlingen har tittelen “Cancer risk among workers in the Norwegian aluminium industry” (Risiko for kreft blant ansatte i norsk aluminiumindustri). ”

Hvorfor er det så få som snakker om blærekreft? Er det fordi det er vanlige folk som får det?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *