fbpx

Enda mer om røyking og blærekreft

Synes du det blir for mye av det gode nå, om sammenhengen mellom røyking og blærekreft? Den dagen du eventuelt ligger og ser på endoskopiskjermen etter en årsak til at du tisser blod KAN det hende at du er glad for at det ble med den ene gangen på konfirmantleir….

Det er ikke bare det at røyking fører til blærekreft – det påvirker også sykdommens forløp ved at folk som røyker mye har større sannsynlighet for å utvikle mer aggressiv og dødelig blærekreft. Et panel av blærekreftmarkører kan forutsi hvilke pasienter som har høyest risiko for et dødelig utfall.

Forskere ved University of Southern California studerte blæretumores og røykehistorikken til 212 multi-etniske pasienter rekruttert gjennom Los Angeles Cancer Surveillance Program mellom 1987 og 1996.

Blærekreft som utviklet seg hos personer som røkte intenst var mer aggressiv og førte til tidligere død enn blærekreft som utviklet seg i de som aldri har røkt , eller som røkte mindre. Studien viser også at endringer i spesielle proteiner er ofte til stede i blærekreft som har blitt dødelig.” Vi har identifisert et panel av ni molekylære markører som robust og reproduserbart kan forutsi blærekreftprognosen uavhengig av standard kliniske kriterier og røykehistorie “, sier Dr. Mitra. Disse ni heter (på stammespråket): Bax, caspase-3, Apaf-1, Bcl-2, p53, p21, cyclooxygenase-2, VEGF og E-cadherin. -Artige navn?

Pasienter med endringer i seks til ni markører hadde et svært lav overlevelse.  Disse personene kunne ha dratt nytte av mer aggressiv behandling. Jo flere endringer man hadde jo dårligere gikk det med pasienten. Funnene antyderer derfor at antall endringer kan være viktigere enn hvilke individuelle endringer som oppstår, for å bestemme egenskapene til en gitt svulst. Koblingen mellom røykeintensitet og prognose viser de trinnvis skadelige effektene av røyking.

Vond smak i munnen av sigaretten?

Men vi har mer i samme slengen:

For pasienter med kreft i de øvre urinveier (nyrer og urinledere) og hvor kreften var så alvorlig at de har fått fjernet ei nyre og tilhørende urinleder (RNU), er virkningene av røyking kjønnsspesifikke med dårligere utfall for kvinner enn for menn, ifølge en studie publisert i BJU International.

Michael Rink, MD, fra New York-Presbyterian Hospital i New York City, og hans kolleger undersøkte 864 pasienter (64% menn) fra fem institusjoner som gjennomgikk RNU for blærekreft i de øvre urinveier (joda, det heter blærekreft helt opp til og med nyrebekkenet fordi det er den samme celletypen som kler slimhinna hele veien).

Av disse var 28,2% aldri-røykere, 34,4% var tidligere røykere, og 37,4% var nåværende røykere. I univariat analyse fant forskerne at kvinnelige røykere hadde betydelig større risiko for å oppleve tilbakefall av sykdommen sammenlignet med menn. Blant tunge langtidsrøykere var kvinnekjønnet knyttet til en 70% økt sannsynlighet for tilbakefall av sykdommen og dobbelt så høy risiko for kreftspesifikk dødelighet. I multivariate analyser var mengde røyking, varighet og kumulativ eksponering korrelert med tilbakefall av sykdommen og kreftspesifikk dødelighet kun for kvinner, ikke for menn.

“Kvinner som er nåværende røykere og har røkt mye og lenge har betydelig større sannsynlighet for å oppleve tilbakefall av sykdommen og kreftspesifikk dødelighet enn sine mannlige kolleger,” skrev forfatterne. “De biologiske mekanismene bak de kjønnsspesifikke effektene av røyking må undersøkes nærmere.” Så derfor:

Quit-Smoking

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *