fbpx

Kreftpasienter som bruker alternativ medisin dør tidligere

-Sterk påstand! Men denne bloggen (hvor innlegget er hentet fra) er seriøs, så ikke avfei påstanden sånn uten videre. Den har sikkert noen svakheter, men ikke stol på alt som loves av gull og grønn skoger fra folk som vil selge deg et langt og lykkelig liv.

Her kommer innlegget:

“Mange kreftpasienter bruker en eller annen form for komplementær og alternativ medisin (CAM), mest som et supplement til konvensjonell kreftbehandling for å bedre symptomene på sykdommen eller for å lindre bivirkninger av den ofte harde kreftbehandlingen. Håpet er at denne tilnærmingen fører til mindre lidelse og kanskje enda lengre overlevelse – men er det virkelig slik?

I en nylig publisert studie har koreanske forskere vurdert om bruk av CAM påvirket overlevelse og helserelatert livskvalitet (HRQoL) hos terminale (dødssyke) kreftpasienter. Fra juli 2005 til oktober 2006 gjorde de en prospektiv kohort-studie på 481 kreftpasienter. Gjennom oppfølging av 163,8 person-år identifiserte de 466 avdøde pasienter. Deres  (multivariate) analyser av disse dataene viste at sammenlignet med ikke-brukere, hadde CAM-brukere ikke bedre overlevelse. Bruk av sinn-kropp-intervensjoner eller bønn ble til og med assosiert med signifikant lavere overlevelse. CAM-brukere rapporterte betydelig verre kognitiv (mental, altså hodet) funksjon og mer tretthet enn ikke-brukere. I sub-gruppe analyser rapporterte brukere av alternative medisinske behandlinger som bønn, vitamintilskudd, sopp, eller ris og frokostblandinger, betydelig verre HRQoL. Forfatterne konkluderer med at “CAM ga ikke noen klar overlevelsesfordel, CAM-brukere rapporterte klinisk signifikant dårlige helserelatert livskvalitet.”

De fleste tilhengere av CAM vil oppleve at dette resultatet er det motsatte av det
de forventet og tror kanskje det er et tilfeldig resultat eller et lykketreff. Men i virkeligheten er det ikke det; lignende data er rapportert tidligere. For eksempel undersøkte en norsk studie fra 2003 sammenhengen mellom CAM-bruk og overlevelse etter kreft. Overlevelsesdata ble samlet med en oppfølging gjennom åtte år for 515 kreftpasienter. Totalt 112 pasienter brukte CAM. I løpet av oppfølgingsperioden døde 350 pasienter. Dødeligheten var høyere hos CAM-brukere (79%) enn hos dem som ikke brukte CAM (65%). Hazard ratio for død for CAM-bruk sammenlignet med ingen bruk var 1.30. Forfatterne av denne artikkelen konkluderte med at “bruk av CAM synes å forutsi en kortere overlevelse av kreft.”

Jeg kan tenke meg at hadde resultatene vært det motsatte (dvs. vist at CAM-brukere lever lenger og har en bedre livskvalitet), ville de fleste CAM-entusiaster ikke ha nølt med å hevde en årsak-virkningssammenheng (dvs. at resultatet skyldtes bruk av alternativ medisin). Kritiske tenkere, derimot, er mer forsiktige, tross alt; korrelasjonen er ikke årsakssammenheng! Så, hvordan kan disse funnene forklares?

Det er selvsagt en rekke forskjellige løsninger, for eksempel:
1) Noen pasienter kan bruke ineffektiv alternativ behandling i stedet for effektive kreft-behandlinger og dermed forkorte sitt liv og redusere sin livskvalitet.

2) Andre pasienter kan benytte alternative behandlinger som forårsaker direkte skade. Her er det mange muligheter. For eksempel hvis de selvmedisiner seg med Johannesurt ville de redusere effekten av mange mainstream medisiner, inkludert noen kreft-narkotika.

3) Pasienter som velger å bruke alternativ medisin som et supplement til sin konvensjonelle kreftbehandling kan i gjennomsnitt være mer syke enn de som går klar av alternativ medisin.

Tilgjengelige data tillater oss ikke å si hvilken forklaring som gjelder. Men ting er sjelden svart eller hvitt, og jeg ville ikke bli overrasket om en kompleks kombinasjon av alle tre muligheter kom nærmest sannheten.”

ErnestForfatteren, Edzard Ernst, er lege og doktor (PhD) fra Tyskland, nå pensjonert professor fra Exeter universitet. Han har skrevet 48 bøker, mer enn 1000 artikler, startet/redigert to medisinske tidsskrifter og fått 14 vitenskapelige priser for sitt arbeid.

Ikke blås i det denne mannen skriver. Lurer du på noe om alternativ kreftbehandling, så sjekk hva han har skrevet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *