fbpx

Kronglete vei for kvinnelige blærekreftpasienter inn i helsevesenet

Kvinner med blærekreft har lavere overlevelse enn menn med blærekreft.  Hos kvinnene har sykdommen kommet lengre enn hos menn når pasientene tas imot av urologene. Kan det skyldes at kvinnene har et annet symptombilde? Eller at henvisningsrutinene fra fastlegene er annerledes for kvinner enn for menn?

blærekatarrI en østerriksk studie fant man at  12,3% av mennene og 18,4% av kvinnene ble diagnostisert med muskelinvasiv sykdom (T2 eller mer; altså at svulsten har gravd seg innover i blæreveggen til det muskellaget som ligger der). Da er det blitt på tide med cystectomi, altså full fjerning av blæra.

Hvilke kroppslige symptomer hadde disse pasientene? Samtidig tar vi med en liten forklaring så du blir kjent med begrepene som legene bruker, og altså ser hvilke forhold de ønsker å vite mer om når du er der. Hyppighet er angitt som (prosent menn)/(prosent kvinner):

  • makroskopisk hematuri – synlig blod i urinen- 65%/68%,
  • dysuri – smertefull vannlating –  32%/44%,
  • urgency – plutselig og sterk trang til vannlating – 61%/47%,
  • nocturi – nattlig vannlating – 57%/66%.

Ingen av disse forskjellene var statistisk signifikante, hvilket betyr at de sannsynligvis skyldes tilfeldig variasjon. Merk her at vi har ikke tilgang til informasjon om hvor mange som hadde eventuelle kombinasjoner av disse plagene. Noen kombinasjoner kan peke mer i retning blærekatarr enn andre (selv om de ikke skyldes dette) og dermed forklare legenes handlinger.

Ialt 78% av mennene men bare 55% av kvinnene konsulterte en urolog direkte (de har vel ikke fastlegeordning slik vi har). Symptomlindrende behandling for vannlatingsendringer/smerter ble gitt uten videre evaluering til 19% av mennene og hele 47% av kvinnene 1 år før diagnostiseringen av blærekreft. Ialt 3.8% av mennene og 15.8% av kvinnene fikk tre eller flere behandlinger (de er iallfall iherdige og gir seg ikke, disse legene) for urinveisinfeksjoner innen samme tidsperiode. Alle disse forskjellene var statistisk signifikante.

Det var altså ingen reell forskjell i symptomene hos menn og kvinner, men kvinnene ble behandlet annerledes og henvist senere (enn menn) til riktig instans. Smertefull vannlating utløste (hos kvinnene, men ikke hos mennene) ifølge tallene her, «over 100% behandling» mot urinveisinfeksjon. Er du kvinne og har vannlatingsplager så er du altså forhåndsdømt til å ha blærekatarr. Det kan bli en dødsdom på feil grunnlag. Skal vi bli flinkere med dyrkingsprøver, dere fastleger?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *