fbpx

Synonympreparater, generisk bytte

 Føler du at legen har lagt deg ut på billigsalg når apoteket sier: ”Du må ta imot billige kopipreparater, hvis ikke må du betale mellomlegget selv for å få originalmedisinen”, fordi legen har krysset av på ”tillater generisk bytte”?

Det er absolutt ikke tilfelle. For det første: verken legen eller sykehuset tjener på at du får billigere medisin. De pengene tas direkte fra staten (om apotekene er involvert her, vet jeg ikke, men jeg ville tro at de tjente mest på de dyreste preparatene. -Noen som vet?). Disse pengene kunne ha vært brukt på f.eks. en PET-scanner som dine etterfølgende medpasienter kunne ha glede av. Hvis alle de som gikk foran deg i køen hadde godtatt et generisk bytte dersom de kunne, så hadde kanskje du kunnet…….

For det andre: generisk bytte betyr at virkestoffet i begge medisinene er eksakt det samme. Er virkestoffet endret, er det ikke et generisk bytte og dermed ikke tillatt. Da skal det skrives ny resept.

For det tredje: kopipreparatet har et annet navn fordi det produseres av et annet firma, mens den opprinnelige produsenten/utviklerfirmaet har satt inn en god slump av sine legemiddelindustripenger for å bygge en merkevare rundt det opprinnelige preparatet og innprente eksisterende og potensielle kunder at ”Just coke is coke”. Men når patentet utløper, ligger den eksakte beskrivelsen av preparatet der, tilgjengelig for alle som ønsker det, og kopien blir derfor helt lik og like god som originalen.

For det fjerde: noen ganger kan den originale medisinen ha medført visse bivirkninger. I et kopipreparat kan produsenten ha gjort noen endringer i tilsetningsstoffene. Er du riktig heldig, slipper du da noen bivirkninger som dine forløpere har slitt med. Er du uheldig, får du noen bivirkninger som du da kanskje kan slippe unna ved å bytte til originalpreparatet.

For det femte: denne ordningen frigjør legene fra noe av presset fra legemiddelindustrien, og konsekvensen av eventuelle koblinger som har oppstått dem imellom (om ikke annet, så mentalt).

Men leger skuffer ikke ut noe billig dritt fordi de har skuffen full. Virkestoff er virkestoff, og det er det som virker!

Her er det Statens Legemiddelverk skriver om saken:

Informasjon om byttbare legemidler

Apoteket tilbyr bytte av rekvirert legemiddel med et rimeligere og likeverdig legemiddel (generisk eller parallellimportert) når Statens legemiddelverk har godkjent legemidlene som byttbare. Legen kan reservere pasienten mot bytte kun dersom det finnes individuelle, vektige, medisinske grunner til det. Pasienten betaler da vanlig egenandel. Pasientene som selv motsetter seg å bytte, må betale høyere egenandel.

Hensikten med bytteordningen er at pasienter, leger og apotek skal medvirke til rasjonell legemiddelbruk. Ordningen omfatter både legemidler som pasienten selv betaler, og legemidler som refunderes av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), tidligere NAV Helsetjenesteforvaltning. Apoteket skal informere pasienten om rimeligste alternativ og prisforskjellen.

Likeverdig bytte i apotek frigjør ressurser for mer enn 1,5 milliarder kroner i året som kan brukes til andre gode helseformål.

Kilde: http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____16454.aspx

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *