fbpx

Bring sola inn i stua

Hjernen og kroppen trenger lys og solskinn, enten vi er friske og glade eller vi er tynget av tanker eller opplevelser. Et unntak er selvsagt de som må skjerme øynene mot sollyset på grunn av alvorlig grad av ME (myalgisk encefalomyelitt/encefalopati) eller sykdommer i øynene.

Vi trenger lyset for å justere den biologiske klokka og gi beskjed til hjernen om det er dag eller natt. Vi trenger sol for å produsere D-vitaminer. Og vi trenger lys og sol til en hel rekke andre prosesser i kroppen.

Noen av disse prosessene påvirker humør og psykisk helse. Den psykiske helsa er spesielt utsatt og dermed tilsvarende viktig å ta vare på i tider hvor alvorlig sykdom ligger på lur. Samtidig ser vi at det å ivareta den psykiske helsa som oftest blir overlatt til pasienten selv og dennes omgivelser når det gjelder behandling og oppfølging av somatisk (kroppslig) sykdom.

I en høyst uvitenskapelig sondering blant blærekreftpasientene som ble gjort for noen år siden, svarte halvparten “ja” på spørsmål om de ville tatt imot et tilbud om psykososial støtte etter å ha fått blærekreftdiagnosen.

Du er altså langt fra alene, hvis du også har savnet profesjonell støtte på dette området.

Hent sola inn

Et lite grep man kan gjøre, er å forsøke å legge til rette for at man blir utsatt for lys og sol der man oppholder seg. Ikke alle kan løpe rundt i skog og hei støtt og stadig, men gjør for all del det så ofte du kan! Men alle har en bolig, og hvis du har tanker om å montere eller bytte gardiner eller annen solskjerming, kan du kanskje vurdere denne løsningen?

Bor du i et område hvor du har mange forbipasserende? Da kan vi kanskje håpe at de, når de ser den flotte gulfargen, har fått med seg at blærekreft har gult som oppmerksomhetsfarge?

Når er blod i urinen bare falsk alarm?

En ting som virkelig trekker humøret ned hos mange, er infeksjoner i urinveiene. I 2021 ble det skrevet 314 000 resepter på antibiotika til norske kvinner for urinveisinfeksjoner. Hvor mange som ble skrevet ut til menn er ikke oppgitt.

De vanligste symptomene på urinveisinfeksjon er svie ved vannlating, småskvetting/hyppig vannlating, vond lukt fra urinen og evt. blakket urin. Noen ganger kommer det også blod.

Men blod i urinen er jo det vanligste symptomet på blærekreft, så når er blod i urinen bare falsk alarm?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *