fbpx

Blod i urinen – falsk alarm?

Hematuria_test

Blod i urinen er et veldig vanlig symptom hos pasientene på legekontoret. Når skal fastlegen skrive henvisning til urolog, når skal han (hun) skrive at denne henvisningen dessuten haster, og når skal han forsøke å gjøre utredningen selv?

Dersom det er helsesekretæren som finner blod i urinen ved hjelp av en stix (strimmeltest), er det 10 – 20% sannsynlighet for at dette er en tilfeldig hendelse uten noen som helst påviselig årsak. Dette er altså noe som kan skje selv om du er aldeles frisk og fin. Men oftest skyldes “usynlig” (mikroskopisk) blod i urinen en infeksjon, noen ganger annen godartet sykdom i urinveiene.

Dersom du ser blodet selv, er vi i en helt annen kategori:

  • Makroskopisk hematuri (synlig blod i urinen)
    • De vanligste årsakene er infeksjon (30-50%), kreft (40%), prostatasykdom (20-30%)
    • Steinsykdom, skader og nyresykdom er mer sjeldne årsaker (kilde: nhi.no)

Også her er altså infeksjoner sterkt representert.

Men vi kan ta det fra den andre kanten også:
Om lag 80% av alle blærekreftpasienter har sett synlig blod i urinen. Når bør man da rope “Varsko her!”?

Med tanke på blærekreft er det altså viktig å skille på mengden blod, dessuten om det har vært andre symptomer samtidig: infeksjoner følges som oftest av svie ved vannlating, hyppig vannlating og økt vannlatingstrang. Dessuten vil ofte CRP (C-reaktivt protein, et protein som påvises i en liten fingertupp-prøve med blod) være høy ved bakterielle infeksjoner i kroppen som urinveisinfeksjoner. Hvis CRP er normal (<5 mg/l), ingen svie eller andre endringer i vannlatingen og du har sett blod i urinen enten med frisk rød farge eller brunt som kaffe, så se fastlegen inn i øynene og si: “Jeg vil ha en cystoskopi hos en urolog innen noen dager! Tusen takk, så snill du er.”

Dersom legen da sier at “neida, dette går nok over av seg selv, du er da så ung, bare vent og se”, så sier du: “Du vet at det diagnostiseres en person under 50 år med blærekreft hver eneste uke her i landet?” Vi vet om personer som har blitt diagnostisert med blærekreft i en alder av 1,5 år. Alder er ingen grunn til å la være å ta en cystoskopi.

En belgisk studie har vurdert dette symptomet fra legens ståsted, og fant at blant de som oppsøkte lege med synlig blod i urinen hadde 10,3% kreft i urinveiene. -Som pasient, husk da på at 90% av de med symptomer IKKE hadde kreft. Men hvis du som leser dette er lege: det var omtrent like mange kreftpasienter som IKKE hadde makroskopisk hematuri: sensitiviteten var på 59,5%. Av disse vil det antagelig være en overhyppighet av pasienter med kreft i nyre eller nyrebekken.

Cancer Research UK, den engelske kreftforeningen, vet at dette er et vanskelig tema og har laget en egen oversikt: “Skulle jeg oppsøke en blærekreftspesialist?

Der oppgis følgende som kriterier for å skrive ut en hastehenvisning (innen 2 uker) til urolog:

  • Blod i urinen, uten symptomer på urinveisinfeksjon (smerte, frekvens og hastefølelse ved vannlating)
  • Blod i urinen med andre symptomer, etter at urinveisinfeksjon er utelukket av fastlegen din
  • Urinveisinfeksjon, med blod i urinen, som ikke vil gå bort eller som stadig kommer tilbake hos personer over 40
  • Svært små mengder blod i urinen uten noen åpenbar grunn hos alle over 50
  • En klump i magen (enten på en skanning eller som legen din har kjent ved undersøkelse) som fastlegen din mener kan være relatert til urinveiene

På den annen side: Det heter seg samme sted at “man kan jo ikke sende alle som har blod i urinen til cystoskopi, da ville systemet bryte sammen og folk som trenger presserende avtaler vil ikke være i stand til å få dem.”  Jaha? Kanskje man da skulle øke kapasiteten på cystoskopier i stedet for å slenge ut antibiotika til “Gud og Hermann” og dermed risikere utvikling av mulitiresistente bakteriestammer? I en østerriksk studie ble 16% av kvinnene og 4% av mennene satt på 3 eller flere antibiotika-kurer før de ble henvist til urolog. -Som fant blærekreft.

Huff.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.