fbpx

Forskningsfinanisering

Jeg liker oversikter. Oversikter viser av og til andre ting enn det man tror man vet. Eller de kan vise akkurat det man tror man vet. Det kommer an på.

I dag har jeg lyst til å vise en oversikt over hvilke forskningsområder Kreftforeningen har prioritert ved å velge disse områdene som mål for sine strategiske midler.

I sin begrunnelse for å opprette denne ordningen (som kom i 2007) skriver Kreftforeningen:

Det er ulike forhold som gjør at Kreftforeningen har behov for å iverksette strategiske satsinger som skal frembringe ny kunnskap som er viktig i forhold til Kreftforeningens målsettinger. Det kan for eksempel være ønsker fra våre brukere, behov rapportert fra forskermiljøer, eller områder hvor styret eller administrasjon ser behov for ny kunnskap og/eller bygge opp kompetansemiljøer.

Resten av retningslinjene ligger her.

Her er selve lista:

2013: Personlig tilpasset kreftbehandling
2012: Kreftsykdommer med lav overlevelse
2011: Kreftsykdommer med lav overlevelse
Seneffekter etter kreftbehandling
2010: Likemannsarbeid
Klinisk utprøving av legemidler til behandling av brystkreft
2009: Bivirkninger av tamoxifen
Eldre med kreft
Klinisk kreftforskning
Mammografi
Ungdom med kreft og langtidsfølger
2008: Senskader ved brystkreft
Unge kreftforskere
Reisestipend for unge forskere
2007: Menn og kreft (spesifisert som prostatakreft)
Komplementær og alternativ behandling
Helse og samfunnsvitenskap

Ser dere noe om blærekreft her? Eller ser dere noe hvor blærekreft kunne passe godt inn? “Unge kreftforskere”, for eksempel? Tja, hvor mange unge kreftforskere finner du, tror du, i et fagfelt som ligger paddeflatt? Eller hvor mange blærekreftpasienter, leverkreftpasienter, spiserørskreftpasienter osv. kan ha nytte av personlig tilpasset kreftbehandling fordi forskningen innen det fagfeltet har identifisert aktuelle biomarkører? Gå gjennom lista med slike ting i bakhodet, så får du en god oversikt over hvor forskningspengene tar veien.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *