fbpx

Kreftceller har en heiagjeng av normale celler rundt seg

Forskere i Toronto, Canada, har oppdaget en ny tilnærming til kreftbehandling som vil rette seg mot de normale cellene som ligger rundt svulstene.

De har vist at det er de «ikke-maligne» (non-cancerous, altså normale) cellene som vokser i og rundt en svulst, som faktisk overtaler den til å spre seg til andre deler av kroppen.

“I utgangspunktet er normale celler og kreftceller engasjert i en dialog som kontrollerer spredning,”  sier Dr. Jeff Wrana, studiens ankermann.

“Kreftcellene påvirker de normale cellene, får dem til å oppføre seg litt dårlig og produsere signaler, «kjemiske ord» om du vil, som flyter tilbake til kreftcellene og fremmer svulstens cellevekst.”

Wranas studie, som ble publisert i tidsskriftet Cell, avslørte at signalene som ble levert av normale celler, i et lite proteinvokabular, faktisk fortalte sine kreftkolleger at de skulle spre seg eller metastasere.

Spesielt identifiserte hans team, via en markør som kalles CD81, et proteinsignal – et såkalt exosom – som nøkkelen til å indusere svulstspredning.

exosom

For spesielt interesserte: “In the first step of the process, apical membrane proteins undergo endocytosis. In the second step, the endosome is targeted to the multivesicular body (MVB). The signal that marks plasma membrane proteins for incorporation into MVB is mono-ubiquitination. In the third step, the endosome fuses with the MVB. Consequently, the apical plasma membrane proteins are segregated in the MVB outer membranes and internalized by membrane invagination. Finally, the outer membrane of the MVB fuses with the apical plasma membrane releasing its internal vesicles, called ‘exosomes’, in the urinary space. Exosomes contain both membrane and cytosolic proteins.” Lenke.

Exosomer er små sekker eller bobler med proteiner (og litt annet stæsj) både inni seg og på overflaten, som utskilles fra en celle. Ett av disse overflateproteinene kan være CD81 som dermed fungerer som en markør for visse typer exosomer. Dersom CD81 har en mottakerstasjon som dette proteinet kan binde seg til på en annen celle, vil CD81-exosomet binde seg til og overføre sitt innhold til denne cellen.

Klassisk kreftforskning har nesten alltid søkt etter måter å drepe eller stanse de muterte kreftcellene direkte. Men Wranas team på Samuel Lunenfeld Forskningsinstitutt antydet at å stoppe en vellykket overføring av CD81-holdige exosomer fra normale celler til kreftceller kunne hindre metastaser og svulstspredning, hvilket er det  som forårsaker flest dødsfall av denne sykdommen.

“Exosomet overfører en masse informasjon, ikke bare et ord eller to, men en hel samling av informasjon (proteiner),” sier Wrana. “Og disse signalene fortalte ikke bare kreftcellene AT de skulle metastasere, men nærmest underviste kreftcellene i hvordan de skal bruke sitt eget maskineri for å spre seg.” Wrana sier forskerne nå kan søke etter medisiner som vil hindre normale celler i å sende ut sine signaler, eller som ville blokkere disse instruktive exosomene fra å feste seg til kreftcellene.

Også andre kanadiske studier har rapportert om interaksjoner mellom friskt vev og svulster. I enstudie publisert i tidsskriftet Science spekulerte forskere ved Princess Margaret Cancer Centre i atnoen kreftceller unngikk cellegiftbehandling ved å gå i dvale. Dette dvalen, som i realiteten skjuler cellene fra kreftmedisiner, kan godt ha vært forårsaket av instruksjoner fra friskt vev i nærheten, sa forskerne.

Wrana sier den rådende oppfatning av kreft ser svulster som separate enheter atskilt fra normalt vev, en fremmed klump av skrekk som vokser inni et eller annet av våre organer. Men kreft er faktisk hektet inn i våre normale vev, avhengig av dem for mat og – som det viser seg – instruksjoner om hvordan spre seg.

“Folk tenker på kreft som et slags uavhengig vev som vokser inni dem, på samme måte som de kan tenke på en bakteriell infeksjon, ” sier Wrana. “Men i virkeligheten vokser kreftsvulsten innenfor og i sammenheng med det normale vevet som omgir den. Så kreft er virkelig en del av oss som er transformert og endret.”

Normale celler som sender ut spredningssignaler kan nå organer hvor en svulst vokser eller blodårer og immunsystemceller som faktisk er innleiret i organet eller svulsten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.