fbpx

Råd om COVID-19-vaksinering av kreftpasienter

Vi er igjen invitert til å bidra i det internasjonale arbeidet for å ivareta kreftpasientenes informasjonsbehov under corona-pandemien. Denne gang har vi vært med å utarbeide og oversette en veileder for vaksinering av kreftpasienter mot COVID-19-sykdom. Representanter fra 27 land har deltatt i arbeidet som har vært ledet av professor i onkologi Davide Mauri, Universitetssykehuset i Ioannina, Hellas. Den blir publisert som artikkel i et internasjonalt tidsskrift om litt og blir lagt ut på ECPCs webside, men inntil videre har vi fått tillatelse til å publisere den norske oversettelsen her.

Generell veiledning for COVID-19-vaksinering av kreftpasienter

Kreftpasienter bør vaksineres mot covid-19-sykdom uavhengig av

 • a) om de har en aktiv kreftsykdom,
 • b) hvilken type kreftbehandling de får,
 • c) om de er i oppfølging etter å ha mottatt behandling,
 • d) om de er kreftoverlevere.

Likevel har noen spesifikke anbefalinger om tidspunkt for Covid-vaksinering og prioritering av kreftpasienter blitt foreslått av forskjellige nasjonale og internasjonale institusjoner (spør legen din om informasjon om hvilken prioriteringsgruppe du tilhører og vaksineringstidspunkt).

 1. Hvis du har aktiv kreft som krever cellegift, eller du har blitt diagnostisert med en ondartet svulst de siste 5 årene, kan du ha en økt risiko for alvorlig Covid-19-sykdom og du vil mest sannsynlig bli prioritert for Covid-19-vaksinasjon (spør legen din om din spesielle risikogruppe og behov for prioritering).
 2. Å vente på Covid-19-vaksinasjon er ikke en grunn til å avvise eller utsette kreftbehandling.
 3. Vaksinasjon er indisert uansett hvilken type kreftbehandling du får (strålebehandling, immunterapi, cellegift eller annen spesifikk biologisk behandling), eller hvis du har fått stamcelletransplantasjon.
  • – Vaksinasjon anbefales gjort før cellegiftbehandling startes, hvis det er mulig. Hvis du allerede får cellegift, anbefales det å ta vaksinen når de hvite blodlegemene er innenfor normale grenser.
  • – Hvis du får cytotoksisk cellegift eller immunterapi, foreslår noen myndigheter at vaksinasjonen skal gis 15 dager etter forrige kur og 7 dager før neste kur, når det gjelder kurer som gis hver tredje uke. Alternativt anbefales det å vaksinere mellom cellegift -sykluser og ikke i nadirperioden (nadir = periode med lave blodtellinger, vanligvis 7-14 dager etter behandling men dette kan variere avhengig av den spesifikke behandlingen). Det anbefales generelt at behandling skal unngås i den perioden hvor det forventes vaksinebivirkninger.
  • – For pasienter som er i ferd med å fullføre cytotoksisk behandling (cellegift, stråleterapi m.fl.), anbefales at den første dosen av vaksinen gis etter avsluttet terapi og etter påfølgende nadirperiode. Snakk med legen din eller medisinsk team hva som er best i ditt tilfelle.
  • – Ved planlagt operasjon anbefales det å vaksinere minst 1 uke før operasjonen. Vaksinasjon kan gjøres når som helst etter operasjonen, så snart antall hvite blodlegemer er på et OK nivå. Spør legen din eller medisinsk team for ytterligere råd.
 1. Hvis du har hatt a) allogen stamcelletransplantasjon uten noen graft-versus-host sykdom (GvHD), eller b) B-celle utarmingsterapi, kan du få vaksinen noen måneder senere, hvor retningslinjene varierer mellom de ulike leverandørene (ESMO, HCS, BSMO, DGHO, ASCO, ASH, UK Chemotherapy Board). Spør legen din hva som er best for deg.
  • Noen pasienter kan oppleve redusert beskyttelse fra vaksinen på grunn av kreftbehandlingen. Stol på legen din. Hvis dette gjelder deg, vil legen din holde deg informert.
 2. Vaksinasjon er ikke kontraindisert for pasienter som har vært gjennom en Covid-19-infeksjon, eller de som har fått Covid-19-infeksjon etter den første vaksinedosen. Det er derfor ikke nødvendig å ta en test for Covid-19-infeksjon før vaksinasjon. Selv om du har opplevd en Covid-19-infeksjon tidligere, vil en vaksinasjon styrke din motstandskraft mot senere infeksjoner (ved å styrke immunsystemets minne). AIOM, COMU, CIPOMO og HESMO foreslår at du vaksineres 15 dager etter at du var fullt restituert fra COVID-infeksjonen, eller 1 måned etter at infeksjonen startet.

Dersom pasienten fikk Covid-19-infeksjon etter å ha mottatt den første av to vaksinedoser, foreslår ASCO, CDC at andre vaksinedose tas inntil 6 uker (42 dager) etter den første dosen.

Hvis pasienten har mottatt passiv antistoffbehandling (monoklonale antistoffer eller rekonvalesent-plasma) som en del av COVID-19-behandlingen, kan man vaksineres etter minst 90 dager.

Kontraindikasjoner mot vaksinasjon

Kontraindikasjonene til vaksinasjon for kreftpasienter er de samme som gjelder for befolkningen generelt.

1) Vaksinasjon skal ikke gis hvis du har kontraindikasjoner mot vaksinen eller noen spesifikk komponent i SARS-CoV 2-vaksiner, for eksempel alvorlig allergisk reaksjon.

2) Hvis du tidligere har opplevd en alvorlig allergisk reaksjon på andre vaksiner eller injiserbare medisiner, eller hvis du har spesifikke typer allergi, må du diskutere det med en lege siden anbefalingen kan variere.

I tillegg er det generelt akseptert at hvis du har hatt en allergisk reaksjon/anafylaksi mot en vaksine, medisin eller mat, anbefales det at du ikke mottar Pfizer-vaksinen. Diskuter det med en lege siden anbefalingene kan variere mellom forskjellige nasjonale myndigheter og medisinske leverandører.

Norsk oversettelse: Blærekreft Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *